Geluid en decibel. Onze expertise.

Geluidsreductie is voor velen een moeilijk begrip. Door de meest voorkomende definities en situaties overzichtelijk weer te geven hopen wij het begrip geluid enigszins op te helderen.

Geluidsdrukniveau. De voor de mens relevante schaal loopt van 0 tot 140 dB.
Gecorrigeerde geluidssterkte voor de gevoeligheid van het menselijk oor

Geluidsreductie. Veelvoorkomende afkortingen.


Uitleg afkortingen:
Rw: De in een laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad met de draainaden dichtgekit.
Rw'r: De in een gebouw gemeten geluidsisolatie van de functionele deurset in gemonteerde situatie.
Rw'p: De in een laboratorium gemeten geluidsisolatie van de functionele deurset.
DnT,A,k: De luchtisolatie tussen twee ruimten.

Geluid in de praktijk. Hoe ervaren wij geluid?

Wat houdt een dB waarde nu eigenlijk in? We zien in de bestekken regelmatig dB waardes voorbij komen, maar wat betekent dit? En hoe kunnen we dat visueel maken? Hieronder vindt u diverse waardes met de bijbehorende situaties.

Beleving van het geluidsverschil

1 tot 2 decibel

Niet hoorbaar voor menselijk oor

3 decibel

Net hoorbaar voor menselijk oor

5 decibel

Goed hoorbaar voor menselijk oor

Decibel: Meer dan een eenvoudig optelsommetje...


2 geluidbronnen bij elkaar optellen:
Aan de linkerzijde een vrouw die spreekt met een geluidsniveau van 60 dB(A), aan de rechterzijde een man met een geluidsniveau van 60 dB(A). U zou zeggen: het totale geluidsniveau is in dat geval 120 dB(A). In werkelijkheid is dit echter slechts 63 dB(A) (dus: bij 2 even sterke geluidsbronnen veroorzaakt dat samen slechts 3 dB(A) meer dan 1 afzonderlijke).

Wat adviseert u ons?

Aangezien er geen wettelijke eisen zijn omtrent geluid, wordt er vanuit de deurenindustrie wel een advies uitgebracht. In onderstaande tabel vindt u de meest voorkomende situaties met advieswaardes (Rw’p). Mocht u een andere situatie aantreffen, neem dan contact met ons op!

dBdoors oplossingen